top of page

O Botanicusu

Preuzimanje odgovornosti za ljude i region

Botanicus je takođe aktivno uključen u dalji razvoj regiona, jer je odgovornost kompanije prema ljudima i okruženju u kome žive neodvojivi deo filozofije kompanije. Upotreba tradicionalnih materijala za pakovanje i istorijskih procesa u kombinaciji sa radom i zanatstvom lokalnog stanovništva pomažu u revitalizaciji društvene strukture i istovremeno stvaranju jedinstvenih proizvoda. Naša vizija za budućnost je postepeno podizanje naših usluga na najbolji mogući nivo, nudeći kupcima i posjetiteljima ne samo individualnu pažnju, već i dubinsko poznavanje neograničenih mogućnosti biljnog carstva.

Naturkosmetik | Botanicus | Klagenfurt

filozofija

mi  truditi se  nas o povezanosti  tri principa:

  • Ekološki prihvatljiv uzgoj visokokvalitetnih biljaka kao sirovina,

  • naknadnu obradu i

  • Prodaja vlastitih proizvoda.

24072020Botanicus Carinthia (88).jpg
bottom of page