top of page

Pravo na povlačenje

pravo na povlačenje
Kupac ima pravo otkazati narudžbu u roku od 7 radnih dana za kupce iz Austrije i 14
radnih dana za kupce iz inostranstva za povlačenje nakon prijema robe.
1. Narudžba stupa na snagu samo ako se ne otkaže u roku od 7 radnih dana za kupce iz Austrije ili 14 radnih dana za kupce iz Njemačke nakon prijema robe. Rok počinje tek nakon prijema isporuke robe.
2. Blagovremeni povrat robe u ovom roku dovoljan je za poštovanje roka za povlačenje.
3. U slučaju odustajanja, dužni smo nadoknaditi već izvršene uplate za isporuku robe.
4. U slučaju odustajanja dužni ste o svom trošku vratiti primljenu robu.
5. Kupac je dužan platiti štetu ako je roba dotrajala, propala ili je nemoguće vratiti i za te okolnosti, odnosno u slučaju namjere ili nemara, odgovara kupac.
6. Roba se mora vratiti nekorišćena i u novom stanju, uz originalnu fakturu.
7. Pravo na odustajanje ne odnosi se na higijenske artikle i artikle koji se koriste u intimnoj zoni, kao ni na masti i ulja ako više nisu u originalnom pakovanju.

bottom of page