top of page

Uslovi

svrha:

Web portal služi za oglašavanje i prodaju naših proizvoda i usluga te predstavljanje naše kompanije

§ 1 Obim
Važe isključivo naši uslovi prodaje. Odredbe i uslovi kupca koji odstupaju od naših uslova prodaje nisu važeći.

§ 2 Zaključivanje ugovora
Naredba je obavezujuća. Možemo ih prihvatiti po našem nahođenju u roku od 2 sedmice slanjem robe ili potvrdom narudžbe.

§ 3 Pravo na povlačenje
Kupac ima pravo otkazati narudžbu u roku od 7 radnih dana za kupce iz Austrije i 14
radnih dana za kupce iz inostranstva za povlačenje nakon prijema robe.

1. Narudžba stupa na snagu samo ako se ne otkaže u roku od 7 radnih dana za kupce iz Austrije ili 14 radnih dana za kupce iz Njemačke nakon prijema robe. Rok počinje tek nakon prijema isporuke robe.
2. Blagovremeni povrat robe u ovom roku dovoljan je za poštovanje roka za povlačenje.
3. U slučaju odustajanja, dužni smo nadoknaditi već izvršena plaćanja za isporuku robe.
4. U slučaju odustajanja dužni ste o svom trošku vratiti primljenu robu.
5. Kupac je dužan platiti štetu ako je roba pokvarena, propala ili je nemoguće vratiti i za te okolnosti, odnosno u slučaju namjere ili nemara, odgovara kupac.
6. Roba se mora vratiti nekorišćena i u novom stanju, uz originalnu fakturu.
7. Pravo na odustajanje ne odnosi se na higijenske artikle i artikle koji se koriste u intimnoj zoni, kao ni na masti i ulja ako više nisu u originalnom pakovanju.

§ 4 Rezervacija promjene cijene/proizvoda i isporuka
Primjenjuju se trenutne cijene uključujući poreze plus navedene troškove dostave. Zadržavamo pravo na promjene cijena. Zadržavamo pravo da ne prihvatimo narudžbe za robu od kupaca i da ih ne izvršimo ako nisu dostupne. U tom slučaju ćemo vas odmah obavijestiti i vratiti uplatu.

§ 5 Plaćanje i dostava
Isporučujemo uz plaćanje  ili pouzećem plus troškovi dostave navedeni u obrascima za narudžbu. Isporuka robe, uključujući odgovarajuće osiguranje, na adresu za dostavu koju je odredio kupac vrši se u ime i za račun kupca. Rizik gubitka i oštećenja prelazi na kupca kada se roba preda špediteru, špediteru ili Österreichische Post AG.
Trudimo se da ispoštujemo rokove isporuke koje smo objavili koliko god je to moguće. Datumi isporuke nisu zagarantovani, čak i ako smo ih potvrdili. Poteškoće u isporuci zbog okolnosti za koje nismo odgovorni, uključujući bilo kakva kašnjenja isporuke od strane naših dobavljača, daju nam pravo da produžimo rok isporuke ili da odustanemo od ugovora. Zahtevi za nadoknadu od strane kupca zbog kašnjenja ili neisporuke su u svakom slučaju isključeni.

§ 6 Zadržavanje vlasništva
Zadržavamo vlasništvo nad isporučenom robom dok se kupoprodajna cijena ne plati u cijelosti.

§ 7 Garancija
Primjenjuje se zakonski garantni rok. Isti period važi i za zahtjeve za naknadu posljedične štete, ukoliko se ne postavljaju deliktni zahtjevi. Zahtjevi za naknadu štete za direktnu i/ili indirektnu štetu su isključeni osim ako smo krivi za namjeru ili grubi nemar. Za polaganje prava na garanciju i odgovornost potrebno je dostaviti originalnu fakturu.
Odgovorni smo samo za proizvode trećih strana u okviru garancije koju daje odgovarajući proizvođač.
Ne snosimo odgovornost za sadržaj proizvoda koje prodajemo, niti za dopuštenost njihovog stavljanja na tržište u zemlji lokacije isporuke koju je zatražio kupac. U svakom slučaju, naša odgovornost je ograničena na dvostruku vrijednost odgovarajuće narudžbe.

§ 8 Troškovi slanja
Primjenjuju se troškovi dostave navedeni na web stranici. Vidi takođe § 5.

§ 9 zaštita podataka
Vaše podatke u vezi sa narudžbom koristimo isključivo za obradu i obradu vaše narudžbe.

§ 10 Izbor zakona
Samo austrijski zakon. Primjena Konvencije UN o prodaji je isključena.

§ 11 Razno
Prodajemo samo proizvode koji su u skladu s austrijskim zakonima. Umjesto cijena su naše ranije važeće prodajne cijene. Podložno tipografskim i štamparskim greškama.

bottom of page